“VẠCH MẶT” 30 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG QUA LOGO CHẾ CỰC HÀI HƯỚC

Sự kiện nổi bật

Viktor Hertz, một nhà thiết kế người Thụy Điển, đã “vạch trần” các thương hiệu nổi tiếng bằng cách chế lại logo của họ theo tiêu chí “thật là nhất” (như điều mà Clif Dickens đã làm với các câu slogan quảng cáo). Mời bạn cùng xem, cùng cười và suy ngẫm!

1. Apple

funny-honest-logos-famous-companies-1

2. Facebook

funny-honest-logos-famous-companies-2

3. Camel

funny-honest-logos-famous-companies-3

4. Windows

funny-honest-logos-famous-companies-4

5. Carlsberg

funny-honest-logos-famous-companies-5

6. YouTube

funny-honest-logos-famous-companies-6

7. McDonald’s

funny-honest-logos-famous-companies-7

8. Budweiser

funny-honest-logos-famous-companies-8

9. Dunkin’ Donuts

funny-honest-logos-famous-companies-9

10. IMDb

funny-honest-logos-famous-companies-10

11. Nintendo

funny-honest-logos-famous-companies-11

12. MTV

funny-honest-logos-famous-companies-12

13. Nokia

funny-honest-logos-famous-companies-13

14. Marlboro

funny-honest-logos-famous-companies-14

15. MySpace

funny-honest-logos-famous-companies-15

16. Hollywood

funny-honest-logos-famous-companies-16

17. Playboy

funny-honest-logos-famous-companies-17

18. Harley Davidson

funny-honest-logos-famous-companies-18

19. Jamaica Rum

funny-honest-logos-famous-companies-19

20. Disney

funny-honest-logos-famous-companies-20

21. Starbucks

funny-honest-logos-famous-companies-21

22. Movie Trailers

funny-honest-logos-famous-companies-22

23. Coca-Cola

Porsche-Penis-extender

24. Playstation

funny-honest-logos-famous-companies-24

25. Porschefunny-honest-logos-famous-companies-25

26. Olympics

funny-honest-logos-famous-companies-26

27: L’Oréalfunny-honest-logos-famous-companies-27

28. 7-EleVen

funny-honest-logos-famous-companies-28

29. Fazer

funny-honest-logos-famous-companies-29

30. Absolut

funny-honest-logos-famous-companies-30

Our top three: Carlsberg, Nokia and Hollywood. What about you? Can you think of more?