Chính sách bảo mật - 1990.Agency - Impacts Agency

Chính sách bảo mật

1990.AGENCY xác nhận trách nhiệm của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Bằng việc cung cấp thông tin, Quý khách đã đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn… Quý khách cũng có thể nhận được email, tin nhắn cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng… nếu Quý khách đăng ký nhận email/ tin nhắn thông báo.

Việc sử dụng thông tin này cũng đều tuân thủ và ràng buộc theo chính sách của 1990.AGENCY. Chúng tôi không bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Quý khách cần lưu ý rằng việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn là an toàn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của Quý khách, chúng tôi sẽ áp dụng các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép từ các tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể có rủi ro cho thông tin của Quý khách.