KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ AM HIỂU INSIGHT - CHÌA KHOÁ GIÚP CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ - 1990.Agency - Impacts Agency

KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ AM HIỂU INSIGHT – CHÌA KHOÁ GIÚP CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Digital World

Ngày nay, hầu hết mọi tổ chức đều áp dụng một số hình thức ‘chuyển đổi kỹ thuật số’. Các nhà lãnh đạo có khả năng phân tích và mạnh về insight đang nắm giữ chiếc chìa khóa để tạo ra các chiến lược chuyển đổi số thành công.

1. Chuyển đổi kỹ thuật số là gì?

Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng chuyển đổi kỹ thuật số là việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng kỹ thuật số bằng việc tăng chi phí cho các kênh kỹ thuật số và sử dụng nhiều loại kênh hơn, đồng thời cải thiện khả năng cá nhân hóa thông tin liên lạc thông qua dữ liệu khách hàng tốt hơn. Điều này được thể hiện bằng cách thu thập dữ liệu của bên thứ nhất và xây dựng quan hệ đối tác để có quyền truy cập vào dữ liệu của bên thứ hai và bên thứ ba. Quá trình chuyển đổi của họ được dẫn dắt bởi các chuyên gia kỹ thuật số hoặc các nhà lãnh đạo chiến lược dữ liệu hoặc các nhà lãnh đạo công nghệ. Thế nhưng, định nghĩa về “chuyển đổi kỹ thuật số” này còn quá hẹp và trở thành rào cản đối với sự phát triển lâu dài và cũng như sự tồn tại của các doanh nghiệp.

Chuyển đổi kỹ thuật số nên được hiểu là “Chuyển đổi cho kỷ nguyên kỹ thuật số”. Kỷ nguyên kỹ thuật số khác với kỷ nguyên tiền kỹ thuật số ở ba khía cạnh quan trọng trong Marketing:

  1. Cách khách hàng xây dựng mối quan hệ với thương hiệu
  2. Các loại đối thủ cạnh tranh mà các thương hiệu phải đối mặt
  3. Các cơ hội được cung cấp bởi Big data

Các công ty ra đời trong kỷ nguyên kỹ thuật số có xu hướng được cơ cấu và tổ chức tốt hơn có lợi thế trong việc giành thị phần. Đặc biệt là từ các công ty tiền kỹ thuật số chưa chuyển đổi đủ nhanh. Vai trò quan trọng của các nhà lãnh đạo là giúp các tổ chức hiểu được các mối đe dọa và cơ hội phát sinh từ những thay đổi này để giành chiến thắng.

2. Các nhà lãnh đạo có khả năng phân tích và am hiểu insight nên đóng vai trò gì?

Đầu tiên, về khía cạnh khách hàng trong kỷ nguyên số, vai trò của các nhà lãnh đạo được nêu bật lên như sau:

Tiếp theo, các nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc cạnh tranh trong kỷ nguyên số:

Cuối cùng, Big data là một phần không thể trong kỷ nguyên số, các nhà lãnh đạo cần lưu ý để phát huy vai trò của mình như sau:

3. Tổng kết

Tóm lại, khi chuyển đổi kỹ thuật số nên tận dụng các cơ hội và vượt qua các mối nguy ngại do kỷ nguyên kỹ thuật số mang lại. Các nhà lãnh đạo chính là những người nắm giữ chìa khóa trong thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số hiệu quả và thành công.