Tag Archives: socialmedia

Cách Live Stream Màn Hình Máy Tính trên Facebook

Tính năng tường thuật trực tiếp (livestream) trên Facebook ngày càng được phổ biến rộng rãi. Rất dễ dàng để bạn truyền trực tiếp những sự kiện đến với mọi người. Tuy nhiên, để có thể phát trực tiếp những gì trên màn hình máy tính thì lại là một chuyện khó khăn hơn. Cách … Continue reading Cách Live Stream Màn Hình Máy Tính trên Facebook