Jun, 19 2016

Nhận diện thương hiệu MEDBOLIDE

Khách hàng: Ông. Bùi Minh Thành
Thiết kế: 1990Agency

Hình ảnh ba cánh tay kết nối với nhau đại diện cho ba người sáng lập nên Medbolide, ở giữa là những cánh chim bồ câu vỗ cánh tượng trưng cho hòa bình và hy vọng. Logo tạo thành hình một cây cỏ ba lá 1 nhánh là niềm tin, 2 nhánh là hy vọng, 3 nhánh là tình yêu trong y đức.

 

 

medical_1-01

medical_2-01

medical_3-01

medical_5-01

medical_6-01

medical_7-01

medical_8-01

medical_9-01

medical_10-01

medical_11-01

medical_12-01

 

You may also like