Jun, 19 2016

CHILE PEPPER – WINE LABEL

Khách hàng: Synwines
Thiết kế: 1990Agency

Logo được lấy cảm hứng từ hình dáng của bản đồ Chile, trông giống như trái ớt khô. Đồng thời, màu đỏ cũng là sắc ấm nóng của loại ớt sừng đặc trưng.

Cleint: Synwines
Design: 1990Agency

Wine_ChiliPepper_1-01

Wine_ChiliPepper_2-01

Wine_ChiliPepper_3-01

You may also like