Jun, 30 2016

Sách ảnh – Giấc mơ

Khách hàng: Mây
Thiết kế: 1990Agency

Đây là câu chuyện của một cô gái trẻ đang trong hành trình định nghĩa chính mình qua giấc mơ bay bổng.

Dream_mockup-03

Dream_mockup-02

Dream_mockup-01

You may also like