5 màu sắc nên tránh khi thiết kế giao diện website

Trong thiết kế giao diện website, màu sắc đóng một vai trò chủ chốt trong việc tăng conversion rate, làm giảm tỉ lệ thoát website (bounce rate) và đảm bảo trải nghiệm trên trang tốt nhất cho người xem. Bạn có thể dễ dàng thấy các website thường dùng màu nền là các sắc sáng để người xem có thể dễ đọc hơn. Và đặc biệt, không được dùng quá nhiều màu đỏ và xanh lá khi thiết kế. Kể cả khi bạn làm theme Giáng Sinh.

Dưới đây là infographic về danh sách 5 màu bạn nên tránh khi thiết kế giao diện cho website được mang đến bởi Creative Market.

5 Color Choices-015 Color Choices-025 Color Choices-035 Color Choices-045 Color Choices-05