DỰ ÁN SÁCH – TÂM THÀNH LỘC ĐỜI - 1990.Agency - Digital Marketing Agency

DỰ ÁN SÁCH – TÂM THÀNH LỘC ĐỜI

Client: Công ty CPVH Phương Nam

Lên kế hoạch truyền thông và tổ chức buổi ra mắt sách “Tâm Thành Lộc Đời”.

Video Clip

Website

Tamthanhlocdoi-02

Tamthanhlocdoi-03

Tamthanhlocdoi-04

Tamthanhlocdoi-05

Giao lưu – Nhà sách Phương Nam (Vincom center)

Tamthanhlocdoi-06

Tamthanhlocdoi-07

Tamthanhlocdoi-08

Tamthanhlocdoi-09

Tamthanhlocdoi-10